Beleidsplan

Beleidsplan

 

Visie en missie

Wij vinden dat iedereen op de wereld toegang moet hebben tot veilig en schoon drinkwater, basale gezondheidszorg en voldoende voedsel. In het zuiden van Tanzania, waar mensen gemiddeld 9 km moeten lopen voor een jerrycan (vervuild) drinkwater, gaan we, in samenwerking met de lokale gemeenschap, watervoorzieningen aanleggen, malaria problemen aanpakken, groentetuinen en tilapia kwekerijen opzetten. Toewerken naar betere levensomstandigheden voor de armste mensen op aarde.

Wij kennen de lokale gebruiken en spreken goed Swahili, waardoor communicatie eenvoudiger is.

Inhoud van het beleidsplan

 • De manier waarop de stichting geld werft.
 • Het beheer van het vermogen van de stichting.
 • De besteding van het vermogen van de stichting.
 • Het werk dat de stichting doet.

In de dorpen waar Stichting USAWA actief is:

 • Zorgen wij voor schoon en veilig drinkwater d.m.v. het installeren en onderhouden van drinkwater voorzieningen.
 • Met hulp van lokale vrijwilligers delen wij eten op schooltjes uit, zodat in ieder geval de kinderen een behoorlijke maaltijd krijgen.
 • Reiken we mensen de nodige middelen aan, zodat ze zelf zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dat wil zeggen: kennis over landbouw, het opzetten van groentetuinen en helpen aan materialen zoals simpel handgereedschap, irrigatie, kunstmest en zaden.
 • Delen we klamboes uit, geven uitleg over het gebruik en ondersteunen we bij het ophangen ervan.
 • Genezen we mensen die te kampen hebben met de gevolgen van malaria.

De manier waarop de instelling geld werft

 • Adverteren
 • Via social media
 • Presentaties houden
 • Uitdelen van flyers
 • Donateur wervers benaderen bedrijven, instellingen en particulieren etc.

Het beheer van het vermogen van de instelling

De ingezamelde fondsen worden beheerd op een zakelijke rekening op naam van Stichting Usawa. De penningmeester ziet er op toe dat dit correct gebeurt.

De besteding van het vermogen

 • Het aanschaffen van alle materialen en goederen die nodig zijn om onze doelen te realiseren
 • Een gedeelte wordt gereserveerd om de continu├»teit van het werk te waarborgen, om uitbreiding van de werkzaamheden mogelijk te maken en voor andere toekomstige uitgaves.
 • Reiskosten van medewerkers (vrijwilligers betalen zelf de onkosten voor het vliegticket naar Tanzania en terug).
 • Eten en verblijf van vrijwilligers
 • Malaria profylaxe voor alle medewerkers (ook vrijwilligers) van Usawa die niet uit de regio komen
 • Uitbetaling van medewerkers. Qua verloning zijn wij niet erg royaal. Bij ons is het doel het belangrijkste.
usawa19